Spotkania w szkołach na terenie powiatu augustowskiego.

Spotkania w szkołach na terenie powiatu augustowskiego.

W dniu 13.12.2017 r. odbyły się kolejne spotkania kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie z nauczycielami w 3 szkołach podstawowych na terenie powiatu augustowskiego.  Realizowano w ten sposób polecenie gen. bryg. Leszka Suskiego, Komendanta Głównego PSP zwi...

więcej

Przekazanie aparatów ochrony dróg oddechowych Jednostkom OSP

Przekazanie aparatów ochrony dróg oddechowych Jednostkom OSP

W dniu 12 grudnia 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Augustowie przekazała jednostce OSP Topiłówka 3 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych -firmy Drager oraz 5 masek do tych aparatów.  Jednostka OSP Jabłońskie otrzymała 2 komplety  aparatów ochrony dróg oddechowych -firmy Drager ora...

więcej

Spotkania w szkołach na terenie powiatu augustowskiego

Spotkania w szkołach na terenie powiatu augustowskiego

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie przeprowadzili cykl spotkań z dyrekcją oraz radą pedagogiczną szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu augustowskiego, połączonych z...

więcej