Ćwiczenia jednostek OSP.

Ćwiczenia jednostek OSP.

13 października w miejscowości Bargłów Kościelny odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy i OSP KSRG z terenu powiatu augustowskiego. Organizatorami ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Augustowie i Gmina Bargłów Kościelny.

więcej

Próbna ewakuacja szkoły w Jabłońskich.

W dniu 29.09.2017 r. o godz. 10:00 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich została przeprowadzona ewakuacja, w których uczestniczyła jednostka OSP Jabłońskie oraz OSP Topiłówka. Podczas ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia organizacji i war...

więcej

Próbna ewakuacja szkoły w Rutkach Nowych.

W dniu 20.09.2017 r. o godz. 11:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Rutkach Nowych została przeprowadzona ewakuacja, w których uczestniczyła jednostka OSP Rutki Stare. Podczas ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uczniów oraz pracowników szkoły, a tak...

więcej

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

KP PSP w Augustowie informuje,  iż od 7.10.2017 r. do 17.12.2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zorganizowane zostanie Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP mające za zadanie przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie realizowane będzie zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 r.

więcej