Próbna ewakuacja szkoły w Rutkach Nowych.

W dniu 20.09.2017 r. o godz. 11:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Rutkach Nowych została przeprowadzona ewakuacja, w których uczestniczyła jednostka OSP Rutki Stare. Podczas ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uczniów oraz pracowników szkoły, a tak...

więcej

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

KP PSP w Augustowie informuje,  iż od 7.10.2017 r. do 17.12.2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zorganizowane zostanie Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP mające za zadanie przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie realizowane będzie zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 r.

więcej

Konkurs plastyczny – nagroda dla laureata z Augustowa

4 września 2017 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wręczył dyplom oraz nagrodę laureatowi XIX edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzi...

więcej