Jednostki OSP

Na terenie powiatu znajduje się 36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP Powiatu Augustowskiego włączone do KSRG OSP KSRG Augustów (Lipowiec), gm. m. Augustów Na swym wyposażeniu posiada samochód marki Volvo GBA 2,...

więcej

O nas

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza jest podstawową jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej posiadającą siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. Jednostka Ratowniczo -...

więcej

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza jest podstawową jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej posiadającą siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. Jednostka Ratowniczo ...

więcej

Historia

Dawnymi czasy pożary, a zwłaszcza pożary w miastach nie należały do rzadkości. Przyczyna była zwykle taka sama – drewniana zabudowa, duże nagromadzenie palnych materiałów, ciasnota, nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Czasem były to naturalne podpalenia. Pożar przeważnie niszczył parę domów i zatrzymywał się na jakiejś naturalnej przeszkodzie. Zdarzało się jednak tak, że podczas niesprzyjających warunków pogodowych ogień niszczył duże fragmenty , a czasem całe miasta.

więcej

SpoKREWnieni służbą w Augustowie

SpoKREWnieni służbą w Augustowie

Funkcjonariusze służb mundurowych MSWiA powiatu augustowskiego włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. Akcja została objęta honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji....

więcej

Kontakt

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 2...

więcej