Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie  

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Szkoła Podoficerów PSP w Bydgoszczy

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP