Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Augustowie

ul. Karola Brzostowskiego 2

16-300 Augustów,

e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl

 

 

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:

tel.: 87 643 81 10,

87 643 81 50

fax. 87 643 81 35

Wydział  Operacyjno – Rozpoznawczy:

87 643 81 25 –   sprawy Operacyjne

87 643 81 20 –  sprawy Kontrolno- Rozpoznawcze

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr:

87 6438150

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji:

87 643 81 13

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna:

87 643 81 17

Samodzielne Stanowisko Pracy

ds. Finansów:

 87 643 81 15

Dowódca JRG PSP:

87 643 81 23

Zastępca Dowódcy JRG PSP:

87 643 81 32

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej:

87 643 81 26

87 643 81 27

fax. 643 34 37

Inspektor Ochrony Danych

tel. 85 670 27 11

fax. 85 653 72 16

e-mail: iod@straz.bialystok.pl