Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Augustowie

ul. Karola Brzostowskiego 2

16-300 Augustów,

e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl

 

 

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:

tel.: 47 711 80 10

fax. 47 711 80 09

Wydział  Operacyjno – Rozpoznawczy:

47 711 80 15 –   sprawy Operacyjne

47 711 80 20 –  sprawy Kontrolno- Rozpoznawcze

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr:

47 711 80 35

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji:

47 711 80 10

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna:

47 711 80 40

Samodzielne Stanowisko Pracy

ds. Finansów:

47 711 80 25

Dowódca JRG PSP:

47 711 80 04

Zastępca Dowódcy JRG PSP:

47 711 80 05

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej:

47 711 80 01

47 711 80 02

fax. 47 711 80 03

Inspektor Ochrony Danych

tel. 47 711 70 76

e-mail: iod@straz.bialystok.pl