Charakterystyka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie funkcjonuje na podstawie:

 • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204);
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037 z 2006 roku);
 • regulaminu organizacyjnego KP PSP Augustowie z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych PSP. Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar powiatu augustowskiego obejmuje 7 jednostek samorządowych tj.:

 • miasto Augustów
 • gmina Augustów,
 • miasto i gmina Lipsk,
 • gmina Bargłów Kościelny,
 • gmina Sztabin,
 • gmina Nowinka,
 • gmina Płaska

Łączna powierzchnia obszaru chronionego wynosi 1658 km2 na terenie którego znajdują się dwa miasta oraz 4 osady i 173 sołectwa. Obszar ten zamieszkuje około około 59 tys. mieszkańców.