16 listopada 2019 r. w Topiłówce, gm. Augustów powiat augustowski, odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 4,4/37 na podwoziu MAN TGM miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki montażowi finansowemu i wykorzystaniu środków z budżetu gminy Augustów, środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Komendanta Głównego PSP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koszt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 849.930,00 zł.

Aktu przekazania samochodu dokonali: poseł na Sejm RP Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Pan Maciej Borzyszkowski, z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku  st. bryg. Andrzej Sobolewski, oraz Wójt Gminy Augustów Pan Tadeusz Zbigniew Buksiński. Akt przekazania samochodu odebrał Prezes OSP Topiłówka  –  dh Leszek Zysko.

W trakcie uroczystości Prezesi  jednostek OSP Bargłów Kościelny, OSP Krasnybór,
OSP Sztabin, OSP Netta Druga, OSP Nowinka otrzymali promesy na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej przekazane przez Komendanta Głównego PSP. Wręczenia dokonał: poseł na Sejm RP Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński,  z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku  st. bryg. Andrzej Sobolewski oraz  Komendant  Powiatowy PSP w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski.

Opracowanie: st. asp. Marek Bućko

Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Kiewlak