12 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się zbiórka krwi, w której czynnie wzięli udział funkcjonariusze tutejszej Komendy oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Bryzgla i Pruski Wielkiej.

Celem akcji jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków.  Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenowy Oddział w Suwałkach.

Opracowanie: st. sekc. Szymon Dobrzyń

Zdjęcia: asp. Andrzej Sobolewski