INFORMACJA DOTYCZĄCA LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH (pszczół, os, szerszeni itp.)

Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.

W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenie związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania straży pożarnej mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy.

Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 metrów w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

Wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych (działających na terenie powiatu augustowskiego).Koszty związane z usunięciem roju, gniazda owadów będą wynikały z umowy zawartej z firmą przez podmiot / osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na usługę. Wymienione firmy nie są związane z Państwową Strażą Pożarną. Podane dane teleadresowe zostały pobrane z ogólnodostępnych stron Internetowych – istnieją inne firmy!

p. Nazwa Adres Nr. telefonu Adres strony www
1

INSEKTYN

16-300 Augustów, Kopernika 21 B 692984733
2 Marian Taraszkiewicz 16-400 Jeleniewo, Wołownia 793162108 www.likwidacjaowadow.pl
3 DAWBUD 16-400 Suwałki, Kowalskiego 7/33 505999792 www.likwidacjaowadow.com.pl
4 STANDER – Kompleksowe usługi zwalczania szkodników sanitarnych Łomża, ul. Senatorska 15a, 784 450 116

Podmioty, zajmujące się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu augustowskiego, zainteresowane nieodpłatnym opublikowaniem wizytówki na stronie KP PSP w Augustowie zapraszamy do kontaktu – e-mail kppspau.sk@straz.bialystok.pl – umieścimy dane w wykazie (po wyrażeniu takiej woli). Podmiotom przysługuje prawo do usuwania swoich danych ze strony KP PSP w Augustowie i ich poprawy.