Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie informuje, że w dniu 5 kwietnia  2018 r. odbędą się eliminacje powiatowe do XLI Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Augustowie. 

Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu augustowskiego zorganizowane zostaną w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa uczniowie szkół podstawowych,
  • II grupa uczniowie gimnazjum.
  • III grupa uczniowie szkół średnich

Eliminacje powiatowe do turnieju zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. Komendy w dniu  5 kwietnia ( czwartek ) o godz. 9:00

Szkoły proszone są o wyłonienie spośród zainteresowanych konkursem po 4 osoby z każdej grupy.

Eliminacje na poziomie powiatowym zostaną przeprowadzone w sali PCZK w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, przy ul. Brzostowskiego 2.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia tut. Komendy jest kpt. Karol Karwowski tel. (87)6438120.