NAJBLIŻSZE SZKOLENIE OSP:
Szkolenie zacznie się w terminie od 16.11.2019  r.
 
 • Skierowanie na Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym Dla Członków OSP (Dowódców OSP)< POBIERZ>
SZKOLENIE Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 2019r.     Informacja  << Kliknij tutaj

Matreriały szkoleniowe :   KLIKNIJ TUTAJ
Druki szkoleniowe:
 • Skierowanie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP  < POBIERZ>
 • Skierowanie na szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP < POBIERZ>
 • Skierowanie na szkolenie Naczelników OSP < POBIERZ>
 • Skierowanie na szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego < POBIERZ>
 • Skierowanie na szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP  < POBIERZ>
 • Karta skierowania na szkolenie z zakresu współpracy LPR  < POBIERZ>
Warunki przyjęcia na szkolenia:

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat. B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie naczelników OSP

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie
  z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.