9 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu augustowskiego w 2017 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  w Augustowie st. kpt. Wojciecha Hrynia  dla Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy. W swoim wystąpieniu przedstawił organizację funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w 2017 roku, omówił zadania zrealizowane przez poszczególne komórki organizacyjne, a także złożył wyczerpujące informacje dotyczące funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu augustowskiego.

Następnie Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim i przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym. Na koniec narady Podlaski Komendant Wojewódzki podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.

 

Opracował: mł. asp. Andrzej Sobolewski

Zdjęcia: KP PSP Augustów