W załączonym pliku publikujemy informacje Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, sposobu finansowania jednostek OSP z budżetu państwa oraz zakupów dokonanych na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej w ostatnich latach. 

Informacja – finansowanie ochrony p.poż