W dniach 03-04.02.2018 r. w tut. Komendzie odbył się egzamin podsumowujący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP.

Wzięli w nim udział druhowie jednostek: OSP Sztabin, OSP Krasnybór,  OSP Netta Druga, OSP Bargłów Kościelny,  OSP Bargłówka, OSP Dreństwo,
OSP Popowo, OSP Wólka Karwowska, OSP Jabłońskie, OSP Dalny Las.
Szkolenie realizowane w systemie weekendowym; z pozytywnym wynikiem ukończyło 21 ratowników, którzy tym samym nabyli wiedzę i umiejętności do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

Uczestnicy szkolenia musieli poznać min.: budowę pojazdów osobowych i ciężarowych, parametry narzędzi hydraulicznych i ich zastosowanie, techniki wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów,  współpraca z innymi służbami podczas wypadków drogowych, zagrożenia występujące podczas katastrof drogowych. Zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Augustowie natomiast praktyka w firmie Transdźwig Zawadzki w Augustowie.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie kpt. Marek Narel pogratulował druhom ukończenia kursu. Wykładowcy którzy nadzorowali  szkolenie: kpt. Paweł Bukrejewski, starszy ogniomistrz Tomasz Huszcza i Krzysztof Łazarski.

Opracował: asp.sztab. Krzysztof Waszkiewicz

Zdjęcia KP PSP Augustów