W dniu 3 lutego 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Augustowie przekazała jednostce OSP Krasnybór, gm. Sztabin trzy aparaty ochrony dróg oddechowych–firmy Drager.

Aparaty powietrzne będą przeznaczone do izolowania dróg oddechowych przy pracy, ratowaniu lub ewakuacji osób poszkodowanych z atmosfery zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi (gazy, pary, pyły) lub z atmosfery nie nadającej się do oddychania. Przekazania dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie kpt. Marek Narel w obecności Prezesa druha Wojciecha Hrehorowicza i strażaków z jednostki OSP.

Opracował: asp.sztab. Krzysztof Waszkiewicz

Zdjęcia: KP PSP Augustów