W dniu 16 stycznia 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Augustowie przekazała jednostce OSP Jaminy 3 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych -firmy Drager oraz 5 masek do tych aparatów.
Przekazania dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie kpt. Marek Narel w obecności Wójta Gminy Sztabin, Prezesów i druhów OSP.