Spokojnych i bezpiecznych świąt życzą minister i wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji.

Pamiętajmy o tych, którzy są na służbie i czuwają nad naszym bezpieczeństwem –  podkreśla minister Mariusz Błaszczak. Część policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i BOR spędzi święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok na służbie. Są gotowi nieść pomoc i będą czuwać nad życiem i zdrowiem tych, którzy gromadzą się w świątyniach, odwiedzają tradycyjne szopki, odpoczywają w rodzinnej atmosferze, biesiadują, bawią się i podróżują.