17 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbył się egzamin kończący,  szkolenie podstawowe strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzięli w nim udział druhowie jednostek: OSP Augustów – Lipowiec, OSP Topiłówka,  OSP Netta II, OSP Jeziorki,  OSP Pruska Wielka, OSP Dreństwo,
OSP Tajno Stare, OSP Bargłówka, OSP Sztabin, OSP Jaziewo, OSP Jaminy, OSP Krasnybór, OSP Jastrzębna Pierwsza,  OSP Lipsk,  OSP Krasne, OSP Nowinka, OSP Bryzgiel, OSP Płaska,  OSP Dalny Las oraz druhowie z terenu powiatów sejneńskiego oraz grajewskiego.

Dwumiesięczne  szkolenie realizowane w systemie weekendowym z pozytywnym wynikiem ukończyło 50 ratowników, którzy tym samym nabyli wiedzę i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie.

Uczestnicy szkolenia musieli poznać: strukturę i organizację ochrony przeciwpożarowej,  obsługę sprzętu ratowniczego,  podstawy organizacji akcji gaśniczej oraz zasady organizacji działań podczas miejscowych zagrożeń.  Podczas szkolenia przeprowadzono wyjazdowe ćwiczenia: ratownictwa technicznego w zakresie uwalniania osób poszkodowanych we wrakach samochodów podczas zdarzeń drogowych, oraz ćwiczenia na terenie leśnictwa Bargłów z zakresu działań podczas usuwania wywrotów i złomów drzew podczas miejscowych zagrożeń.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczyli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie kpt. Marek Narel, nadzorujący egzamin z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Augustowie,  kpt. Paweł Bukrejewski oraz wykładowcy st. asp Marek Bućko, mł. asp. Andrzej Sobolewski, asp. Krzysztof Zielonka

Opracował: mł. asp. Andrzej Sobolewski

Zdjęcia: KP PSP Augustów