W dniu 13.12.2017 r. odbyły się kolejne spotkania kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie z nauczycielami w 3 szkołach podstawowych na terenie powiatu augustowskiego.  Realizowano w ten sposób polecenie gen. bryg. Leszka Suskiego, Komendanta Głównego PSP związane z dostarczaniem kalendarzy na rok 2018 do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu augustowskiego w ramach prewencji przeciwpożarowej.

W trakcie tych wizyt kontynuowano zainicjowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanie społeczne „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” oraz „Czad i ogień obudź czujność”.

Opracował: kpt. Paweł Bukrejewski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Augustowie