10 października 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Samorządowych nr. 2  w Augustowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie Drugim przeprowadzone zostały ćwiczenia z ewakuacji, w których uczestniczyły Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej z JRG Augustów i OSP Netta II.

Podczas ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uczniów oraz pracowników szkoły, a także przygotowani Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej do działań ratowniczo – gaśniczych.
Na zakończenie ćwiczeń w ramach kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” zapoznano uczniów ze sprzętem będącym na wyposażeniu  Jednostek Ochrony Przeciwpożarowych  oraz specyfiką pracy strażaka.

Opracowanie: SK KP PSP Augustów

Zdjęcia: kpt. Paweł Bukrejewski