W dniu 29.09.2017 r. o godz. 10:00 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich została przeprowadzona ewakuacja, w których uczestniczyła jednostka OSP Jabłońskie oraz OSP Topiłówka.
Podczas ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uczniów oraz pracowników szkoły, a także przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych.
Na zakończenie ćwiczeń w ramach kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” zapoznano uczniów ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki OSP  oraz specyfiką pracy strażaka.