W dniu 20.09.2017 r. o godz. 11:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Rutkach Nowych została przeprowadzona ewakuacja, w których uczestniczyła jednostka OSP Rutki Stare.
Podczas ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uczniów oraz pracowników szkoły, a także przygotowania jednostki OSP Rutki Stare do działań ratowniczo – gaśniczych.
Na zakończenie ćwiczeń w ramach kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” zapoznano uczniów ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki OSP Rutki Stare oraz specyfiką pracy strażaka.