KP PSP w Augustowie informuje,  iż od 7.10.2017 r. do 17.12.2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zorganizowane zostanie Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP mające za zadanie przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie realizowane będzie zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 r.

Załączniki do pobrania Tutaj:

Opracował: SK KP PSP Augustów