Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej

w Augustowie

ul. Karola Brzostowskiego 2

16-300 Augustów, 

tel.: 87 643 81 10, 87 643 81 50

fax. 87 643 81 35

e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl